desinfect 300ml

Disclaimer

Algemene Voorwaarden
Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door de website te bezoeken en te doorlopen accepteert u zonder beperkingen automatisch de voorwaarden van deze website. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deze website worden bekend gemaakt.

Aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is KONINKLIJKE SANDERS niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Deze website dient ter algemene informatie. Zij vormt geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies. KONINKLIJKE SANDERS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website worden verricht.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Copyright
Copyright © KONINKLIJKE SANDERS B.V. 2008. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van KONINKLIJKE SANDERS B.V., hierna KONINKLIJKE SANDERS, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Merken
Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door KONINKLIJKE SANDERS. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Gelinkte sites
Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Koninklijke Sanders evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De beheerder van de gegevens is KONINKLIJKE SANDERS, Postbus 30, 5250 AA Vlijmen, Nederland.